dijous, 15 d’abril de 2010

treballar amb TIMERIME

Amb TIMERIME podem fer diferents activitats, tant a l'oral com a l'escrit. Aquí tenim un exemple : la biografia de Barack Obama