dijous, 19 de juliol de 2012

Peticio: Salvem l'ensenyament public d'idiomes

Aquest titular va aparèixer al País fa uns dies "Los profesores de las escuelas de idiomas podrán dar clases en institutos" i les respostes no s'han fet esperar.

 

Des de l'EOICAT:

Atenció: S'està estudiant un nou "Real Decreto" pel qual els professors EOI podran donar classe a secundària.
Segons el "Proyecto de real decreto por el que se modifica el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria" els professors EOI poden ser requerits per impartir classes a ESO, batxillerat i/o Formació Professional.
EOICAT i les associacions de professors d'EOI de l'estat estem en contra d'aquest projecte de decret i us informem que ens hem posat amb contacte amb el representants del Consejo Escolar del Estado per tal que emetin un dictamen DESFAVORABLE  a aquest projecte de reial decret.

 

Des de l'APEOI de Asturias han creat una petició

 "Salvemos la enseñanza pública de idiomas"

Si voleu col·laborar amb una firma,

 cliqueu sobre la imatge.