dijous, 15 d’abril de 2010

treballar amb GLOGSTER

Què podem fer amb GLOGSTER ?


Tenint en compte que es poden insertar vídeos, textos podem preparar una activitat com aquesta:

france gall / kate ryan " Babacar"